Ekonomitjänster Olika företag har olika behov och jag arbetar både digitalt, en mix eller bara pappersunderlag. Digital hantering är ett effektivare och tidsbesparande arbetssätt. Jag kan hjälpa till med nedanstående delar, antingen i delar eller som helhet, helt anpassat till dom behov du har. Hjälper även till med övrigt rörande ekonomiadministration som inte särskilt specificerats men ofta ingår i ekonomihantering och övrigt ekonomiadministrativt.
  • Uppstart av bolag
  • Löpande bokföring
  • Avstämningar
  • Budget och uppföljning
  • Redovisning (bokslut, årsredovisning, deklaration)
  • Deklarationer både företag och privatpersoner
  • Löner
  • Skatter
  • Rapporter