Administrativa tjänster Det finns väldigt olika administrativa behov hos olika kunder. En del vill ha hjälp med utskrifter och anpassning av dokument, en del med ganska stor del av administrationen som hör till ett företagande. Däremellan kan det röra sig om enstaka kontrakt, avtal, utskrifter, elektroniska utskick eller utskick i kuvert. Det kan också vara att strukturera upp pärmar och skapa rutiner runt olika sorteras handlingar/ärenden