Aktualiteter

Digitaliserad redovisning

Arbetar aktivt med att digitalisera redovisningens alla tjänster. Där är det du som kund som skannar och skickar mig material elektroniskt och du själv får spara dina originalhandlingar under lagstadgad tid.

Jag hjälper till med grundstrukturen så att du får en tidseffektiv, bra och smidig hantering.

Det finns i dag bra verktyg och appar som underlättar molnlösningar där du som kund kan befinna dig var du vill och jag som utförare kan sköta dom delar jag skall utan att vi måste skicka varandra papper fram och tillbaka.

Möten är tack vare den digitala tekonologin möjlig på flera olika sätt. Jag använder i huvudsak Skype och WhatsApp.

Med dagens digitala lösningar finns få begränsningar och stora möjligheter.

Kontakta mig så kikar vi på och anpassar en lösning till dina behov.

Nytt och på gång

Då var det dags för förändringar och tiden som anställd ekonomiansvarig är förbi, numera fakturerar jag min tid.

Erbjuder tjänster inom redovisning bl.a som redovisningskonsult, sköter löner, avtal, rådgivning, bokföring, deklarationer, bokslut och arbetar också med uppdrag som ekonomiansvarig med redovisning, löner, skatter, bokslut och årsredovisning i varierande omfattning till främst fåmansbolag.

Vidareutveckling och fortbildning med inriktning på fåmansbolag samt bredda mig inom övriga kompetensbitar är viktiga delar i att hålla sig uppdaterad och något som görs löpande.

I dagarna har jag dragit igång byråstöd med alla komponenter Visma Byråstöd/Advisor Visma och det är lite spännande med allt som går att göra. Lite mer om dom olika delarna jag arbetar  med finns att läsa om under tjänster.