Ekonomitjänster

Olika företag har olika behov och jag jobba bla. med nedanstående delar, antingen i delar eller som helhet, helt anpassat till dom behov du har.

Gör mycket som inte står särskilt specificerat men som ofta ingår i ekonomihantering och övrigt ekonimadministrativt

  • Uppstart av bolag
  • Löpande bokföring
  • Avstämningar
  • Budget och uppföljning
  • Redovisning (bokslut, årsredovisning, deklaration)
  • Deklarationer både företag och privatpersoner
  • Löner
  • Skatter
  • Rapporter