Reseersättning
Skattenytt

Reseersättning och traktamenten 2022

Traktamente och reseersättning för 2022

Inrikes traktamente, helt 240 kr
Inrikes traktamente, halvt 120 kr

För utlandstraktamenten kan du kika på Skatteverkets sida så kan du se varje lands traktamente.

Skattefri milersättning

Beloppen för skattefri milersättning är oförändrade.
Egen bil 18,50 kr/mil
Tjänstebil, bensin/etanol 9,50 kr/mil
Tjänstebil, diesel 6,50 kr/mil

Kostavdrag

Kostavdrag frukost 48 kr
Kostavdrag lunch eller middag 84 kr
Kostavdrag lunch och middag 168 kr

Förmånsvärde för fri kost 

Fri frukost 50 kr
Fri lunch eller middag 100 kr

Behöver du blankett för reseersättning eller traktamente kan du kontakta mig så mailar jag.